Recykling i Utylizacja

ODBIÓR STAREJ STOLARKI OTWOROWEJ PVC, DREWNO, ALUMINIUM, SZKŁO, KARTON, FOLIA I INNE
KARTY PRZEKAZANIA ODPADU
KONTENERY NA SZKŁO BUDOWLANE
TRANSPORT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
503920824

Zdemontowane odpady stolarki otworowej powinny zostać w odpowiedni sposób zutylizowane. Jednym ze sposobów utylizacji jest przekazanie ich odpowiedniej instytucji, która posiada uprawnienia na utylizację oraz wystawia stosowne dokumenty potwierdzające cały proces.

Z dumą oświadczamy, że jesteśmy firmą której Państwo szukali. Posiadamy koncesję na przetwarzanie odpadów wydaną decyzją Starosty Olsztyńskiego znak: GŚ-II.6233.1.16.2015.HS z dnia 01.09.2015.

Jesteśmy organem uprawnionym do wystawienia karty przekazania odpadów.

Według ustawy z 14 grudnia 2012 o odpadach, na każdego wytwórcę i posiadacza odpadów nałożony jest obowiązek gospodarowania śmieciami.

divider
foto5

Recykling i utylizacja stolarki otworowej

Firma DekoS Zajmuje Się Transportem, Recyklingiem I Utylizacją Starej Stolarki Otworowej Z Drewna, PCV I Aluminium.

fotprawa

Obowiązek gospodarowania odpadami

Wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów powinien zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom…