Recykling i Utylizacja
ODBIÓR STAREJ STOLARKI OTWOROWEJ PVC, DREWNO, ALUMINIUM, SZKŁO, KARTY PRZEKAZANIA ODPADU, KONTENERY NA SZKŁO BUDOWLANE, TRANSPORT

Recykling i Utylizacja
ODBIÓR STAREJ STOLARKI OTWOROWEJ PVC, DREWNO, ALUMINIUM, SZKŁO, KARTY PRZEKAZANIA ODPADU, KONTENERY NA SZKŁO BUDOWLANE, TRANSPORT

Recykling i utylizacja stolarki otworowej
Firma DekoS Zajmuje Się Transportem, Recyklingiem I Utylizacją Starej Stolarki Otworowej Z Drewna, PCV I Aluminium.

Obowiązek gospodarowania odpadami
Wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów powinien zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom…

Zdemontowane odpady stolarki otworowej powinny zostać w odpowiedni sposób zutylizowane. Jednym ze sposobów utylizacji jest przekazanie ich odpowiedniej instytucji, która posiada uprawnienia na utylizację oraz wystawia stosowne dokumenty potwierdzające cały proces.

Z dumą oświadczamy, że jesteśmy firmą której Państwo szukali. Posiadamy koncesję na przetwarzanie odpadów wydaną decyzją Starosty Olsztyńskiego znak: GŚ-II.6233.1.16.2015.HS z dnia 01.09.2015.

Jesteśmy organem uprawnionym do wystawienia karty przekazania odpadów.

Według ustawy z 14 grudnia 2012 o odpadach, na każdego wytwórcę i posiadacza odpadów nałożony jest obowiązek gospodarowania śmieciami.

JAK DO NAS TRAFIĆ?